Palm Desert 10 Cinemas
Palm Desert, CA

Palm Desert 10 Cinemas
Westfield Palm Desert
72840 CA-111
Palm Desert, CA 92260
760-340-0033

SHOWTIMESPRINT

PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY

Sun, Jun 13
2:15 4:30 6:45
Mon, Jun 14
2:15 4:30 6:45
Tue, Jun 15
2:15 4:30 6:45
Wed, Jun 16
2:15 4:30 6:45
Thu, Jun 17
2:15 4:30 6:45

QUEEN BEES

Sat, Jun 12
7:15
Sun, Jun 13
1:55 4:50 7:15
Mon, Jun 14
1:55 4:50 7:15
Tue, Jun 15
1:55 4:50 7:15
Wed, Jun 16
1:55 4:50 7:15
Thu, Jun 17
1:55 4:50 7:15

IN THE HEIGHTS

Sat, Jun 12
7:20
Sun, Jun 13
1:45 4:15 7:20
Mon, Jun 14
1:45 4:15 7:20
Tue, Jun 15
1:45 4:15 7:20
Wed, Jun 16
1:45 4:15 7:20
Thu, Jun 17
1:45 4:15 7:20

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT

Sat, Jun 12
7:45
Sun, Jun 13
2:35 5:10 7:45
Mon, Jun 14
2:35 5:10 7:45
Tue, Jun 15
2:35 5:10 7:45
Wed, Jun 16
2:35 5:10 7:45
Thu, Jun 17
2:35 5:10 7:45

SPIRIT UNTAMED

Sat, Jun 12
7:10
Sun, Jun 13
2:25 5:00 7:10
Mon, Jun 14
2:25 5:00 7:10
Tue, Jun 15
2:25 5:00 7:10
Wed, Jun 16
2:25 5:00 7:10
Thu, Jun 17
2:25 5:00 7:10

CRUELLA

Sat, Jun 12
7:30
Sun, Jun 13
2:05 4:35 7:30
Mon, Jun 14
2:05 4:35 7:30
Tue, Jun 15
2:05 4:35 7:30
Wed, Jun 16
2:05 4:35 7:30
Thu, Jun 17
2:05 4:35 7:30

FINAL ACCOUNT

Mon, Jun 14
2:10
Tue, Jun 15
2:10
Wed, Jun 16
2:10
Thu, Jun 17
2:10

HERE TODAY

Sat, Jun 12
7:05
Sun, Jun 13
7:05
Mon, Jun 14
7:05
Tue, Jun 15
7:05
Wed, Jun 16
7:05
Thu, Jun 17
7:05

NEWS OF THE WORLD

Sun, Jun 13
4:25
Mon, Jun 14
4:25
Tue, Jun 15
4:25
Wed, Jun 16
4:25
Thu, Jun 17
4:25

COMING ATTRACTIONS

TROLLS WORLD TOUR

Tue, Jun 15
10:00
Thu, Jun 17
10:00